קרן סיוע

שלום חברים,

 

בשלהי שנת  2013  הוקמה קרן הסיוע הקהילתית של שמשית, שמטרותיה הן עזרה לחברי ותושבי הישוב בבעיות אישיות בריאותיות או כספיות חריגות.

הקרן מנוהלת ע"י הנהלת הקרן (פירוט השמות בהמשך) שנבחרה בבחירות ע"י כלל החברים. התורמים לקרן הינן משפחות שמשית (לא מספיק משפחות !!) שבוחרות לתרום, רובם בהוראת קבע חודשית סכום קטן ולא מורגש. הקרן סייעה במהלך השנים האחרונות באופן חסוי למספר מקרים בקהילתנו, ובכך מהווה נדבך חשוב ומרכזי בהוויה הקהילתית של כולנו, ומיישמת באופן מעשי את האחריות והאכפתיות הקהילתית שלנו.

חשוב לציין כי כל התנהלות הקרן הינה חסויה, הן בצד התורמים והן בצד המקבלים, כאשר הכספים נשמרים בחשבון ייחודי לטובת מטרות הקרן ובנפרד מהכספים השוטפים של האגודה.

בכדי שהקרן תוכל למלא את מטרותיה, כולנו נדרשים לשתי פעולות פשוטות –

האחת : להצטרף לרבים שחתמו על הוראת קבע לתרומה חודשית דרך האגודה (בזמנו ההמלצה הייתה על סכום של ח"י שקלים בחודש למשפחה, אבל אתם זכאים לבחור את הסכום הנראה לכם).

השנייה : להפנות את המשפחות או המקרים שאכן זקוקים לסיוע כספי לקרן לצורך הגשת בקשה לסיוע. ניתן לעשות זאת דרך אחד מאנשי הנהלת הקרן באופן דיסקרטי.

 

טפסי התרומה מצורפים.

 

ניתן לפנות לכל אחד מחברי הנהלת הקרן בכל שאלה או בקשה ונשמח לסייע בכול מה שניתן.

 

הנהלת קרן סיוע :

שם ומשפחה

טלפון בית

נייד

מייל

שמוליק דודאי – יו"ר

6015551

054-9292488

[email protected]

נגה הון שאול

6022040

052-4766120

[email protected]

יוסי שקולניק

6452911

052-3768578

[email protected]

עידו ינון - גזבר

073-7161318

050-5078346

[email protected]

מיקי פלג

6576666

054-4369424

[email protected]

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: